ElqUniq Financiële Zorg.

Iedereen is uniek en verdient maatwerk.

Uniek door maatwerk

ElqUniq Financiële Zorg heeft een uitgebreid netwerk van financiële zorgverleners, zoals budgetcoaches en bewindvoerders, verdeeld over alle regio's in Nederland.

Vraag ernaar wat deze voor u kunnen betekenen!

U zoekt hulp? Wij helpen u direct!

  • Maakt u zich dagelijks zorgen om uw financiën?
  • Durft u post niet meer open te maken?
  • Komt u niet meer rond met uw geld?
Dan bieden wij u hulp op maat, hulp vanuit een sociale gedachte!

Met budgetcoaching helpen wij u op regelmatige basis, bijvoorbeeld door iedere maand samen te kijken naar inkomsten en uitgaven, de maand door te komen. U zult zien dat u grip krijgt op uw uitgaven en dat u het einde van de maand haalt zonder stress.

Wilt u dat wij (gedeeltelijk) uw vaste lasten voor u betalen, dan starten we budgetbeheer voor u op. Samen maken we een budgetplan en beheren (gedeeltelijk) uw inkomen. Hierdoor hoeft u zich geen zorgen meer te maken of uw vaste lasten op tijd worden betaald.

Heeft u problematische schulden, dan is dat vervelend maar dat betekent niet dat er géén oplossing mogelijk is!

Als budgetbeheerder geven wij een onafhankelijke schuldbemiddelaar opdracht om voor u gratis en voor niets te inventariseren wat u nu totaal aan schulden heeft. Meten is weten nietwaar? En omdat het belangrijk is dat dit kundig en goed gebeurd, is het logisch dat wij deze partij zorgvuldig selecteren.

Als er dingen met spoed opgelost moeten worden, bijvoorbeeld een schuld die snel betaald moet worden, dan krijgen wij als budgetbeheerder opdracht van de schuldbemiddelaar om het geld over te maken. Zo blijft het beheer van uw budget in vertrouwde handen. Belangrijk voor ú is natuurlijk te weten dat deze schuldbemiddelaar niet door ú óf door ons betaald zal worden!

De schuldbemiddelaar gaat er voor zorgen dat de best mogelijke regeling met uw schuldeisers tot stand komt. Daarbij verliest hij uw belangen niet uit het oog maar hij zal er ook voor zorgen dat de schuldeisers er tevreden mee zijn. Het is immers belangrijk dat er een regeling komt!

Zodra deze schuldbemiddelaar het betalingsschema klaar heeft, dan stopt zijn werk voor u. Dan gaan wij als budgetbeheerder dit betalingsschema uitvoeren en hopen we dat u snel weer schuldenvrij bent!

Uw gemeente is in eerste instantie verantwoordelijk om u te helpen als het om schuldhulpverlening gaat. In veel gevallen lukt het hen echter niet u snel te helpen. Onze financiële zorgverleners helpen u direct en komen binnen één week bij u langs om de schuldenproblematiek aan te pakken. Zo zorgen wij dat u geen vervelende telefoontjes of post meer krijgt.

ElqUniq Financiële Zorg - Postbus 450 3830AM Leusden - 085-7608450 - info@eufz.nl - KvK: 63034921 - CBP: 1591388

ElqUniq Financiële Zorg.

Werknemers presteren beter en zijn minder ziek.

Pro-actief beleid betekent een hogere productiviteit.

Uit een peiling van het Nibud (*) blijkt dat 79 % van de bedrijven medewerkers hebben die in geldnood zitten. Steeds vaker worden deze werkgevers benaderd voor een voorschot op loon en vakantiegeld. Daarnaast blijken deze werknemers ook vaker ziek te zijn, (te) laat op het werk te verschijnen en minder te presteren. Kortom, een werknemer met schulden is een zware last voor een bedrijf.

Voorkomen kunt u dit niet. U kunt het wel bespreekbaar maken! Praat er pro-actief over met uw medewerkers. Licht hen in over de mogelijkheden van schuldhulpverlening. Bied een luisterend oor en adviseer uw personeel eerlijk tegen u te zijn als het om schulden gaat. Vroeg of laat komt u het immers toch te weten..

Als zich éénmaal een schuldeiser zich bij u gemeld heeft om loonbeslag uit te oefenen, dan is dit maar een topje van de ijsberg. Met zekerheid heeft uw werknemer dan een behoorlijk schuldenpakket. Bovendien is er er voorafgaande aan het loonbeslag al veel correspondentie aan uw werknemer aan vooraf gegaan. Voor hem/haar is het dus geen verrassing maar wel vervelend. Vervelend vanwege het loonbeslag maar óók omdat de beslagvrije voet in 90 % van de gevallen verkeerd bepaald is door de beslaglegger. In alle gevallen is dit het gevolg van non-informatie door de schuldenaar. Als de deurwaarder immers geen correcte financiële gegevens heeft, dan kan deze ook niet de juiste beslagvrije voet bepalen.

Verwijs uw werknemer naar een schuldhulpverlenende organisatie, zoals ElqUniq Financiële Zorg. Die kan ervoor zorgen dat de juiste beslagvrije voet berekend wordt. Is deze verkeerd berekend door de beslaglegger, dan wordt er bezwaar aangetekend. In alle gevallen resulteert dit in een correctie van de beslagvrije voet en vaak terugstorting van de teveel ontvangen gelden.

Daarnaast zal de schuldhulpverlenende organisatie ervoor zorgen dat er een schuldhulptraject opgestart gaat worden waarin afspraken gemaakt worden met schuldeisers en uw werknemer niet meer lastig gevallen zal worden. Onze ervaring: uw werknemer slaap beter, verschijnt uitgeruster op het werk en presteert beter. Daar profiteert u als werkgever dan weer van.

(*) Zie Nibud

Uniek door maatwerk

ElqUniq Financiële Zorg heeft een uitgebreid netwerk van financiële zorgverleners, zoals budgetcoaches en bewindvoerders, verdeeld over alle regio's in Nederland.

Vraag ernaar wat deze voor u kunnen betekenen!
ElqUniq Financiële Zorg - Postbus 450 3830AM Leusden - 085-7608450 - info@eufz.nl - KvK: 63034921 - CBP: 1591388

Uw zekerheden.

Iedereen is uniek en verdient vertrouwen.

Uw zekerheden van onze zorg:

Sociaal
Hulp voor iedereen, hulp vanuit een sociale gedachte. Want iedereen verdient eerlijke hulp.
Kundig
Al onze medewerkers voldoen aan de strengste eisen om u te mogen helpen. Zij hebben allen de benodigde opleidingen gevolgd. Sommigen zijn gecertificeerd. Anderen zijn in voorbereiding hiervoor.
Regionaal
U wordt altijd geholpen door een medewerker uit uw eigen regio. Zodat de lijnen kort zijn.
Tranparant
U kijkt mee over onze schouder bij wat wij doen. Online is via uw persoonlijke pagina precies te volgen wat wij doen en is uw beheerrekening in te zien.
Begeleiding
Door het online Kasboek helpen wij u maandelijks geld over te houden.
Afspraak is afspraak
Samen maken we afspraken zodat uw situatie verbetert. Wat ons betreft: afspraak is afspraak!
Voortgang
Ons werk voor u staat nooit stil. Achter elke medewerker staat een andere medewerker om, bij voorbeeld bij ziekte, te vervangen.
De zekerheid van zekerheid
ElqUniq Financiële Zorg wordt jaarlijks gecontroleerd door een accountant. U controleert ons wanneer u wilt!
Op tijd betalen
Samen spreken we af wat wij voor u gaan betalen zodat daar geen achterstanden kunnen ontstaan.

ElqUniq Financiële Zorg - Postbus 450 3830AM Leusden - 085-7608450 - info@eufz.nl - KvK: 63034921 - CBP: 1591388

U wordt altijd geholpen!

Iedereen is uniek en verdient de best mogelijke hulp.

De slimste stappen naar direct hulp:

Stap 1:
De eerste stap neemt u door u aan te melden!
Daarna proberen wij u binnen drie werkdagen telefonisch te bereiken. Zorg dat u tijdens dit gesprek uw inkomsten, uitgaven én eventuele schulden bij de hand hebt. In dit gesprek worden uw wensen en onze mogelijkheden met u besproken en wordt er een afspraak voor een huisbezoek met u gemaakt.
Stap 2:
Een professionele budgetbegeleider komt bij u thuis en gaat nauwkeurig kijken naar uw situatie en gaat met u bekijken of u in aanmerking komt voor subsidies of andere tegemoetkomingen. Wij vertellen u alles over onze manier van werken en wat wij voor u gaan betekenen.
Stap 3:
Nu gaan wij voor u aan het werk. Wij lichten namens u eventuele schuldeisers in en we gaan zorgvuldig inventariseren hoe uw situatie precies is. Hier nemen we even de tijd voor maar nooit langer dan wat we samen afgesproken hebben. We vragen de schuldeisers u niet meer lastig te vallen maar ons, zodat alle contacten voortaan via ons kantoor gaan lopen. Wij stellen u ook in de gelegenheid maandelijks te sparen zodat u daar later over kunt beschikken om leuke dingen te doen. Ons doel is u financiële rust te geven!.

Maak een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek en wij maken graag een plan van aanpak voor u!

ElqUniq Financiële Zorg - Postbus 450 3830AM Leusden - 085-7608450 - info@eufz.nl - KvK: 63034921 - CBP: 1591388

Vacatures.

Samen sterk, onze kracht.

Over ElqUniq

ElqUniq Financiële Zorg brengt zorg dichtbij.

ElqUniq Financiële Zorg zoekt voor enkele regio's nog samenwerking met regionaal sterke kantoren. Voor méér informatie klikt u hier.

In alle gevallen vragen wij:

  • Afgeronde Opleiding SHV I/II/III;
  • Ondernemerszin;
  • Doorbijtersmentaliteit;
  • Uitstekende mondelinge vaardigheden.
Indien bovenstaande u aanspreekt, dan neemt u contact op met ElqUniq Financiële Zorg.

ElqUniq Financiële Zorg - Postbus 450 3830AM Leusden - 085-7608450 - info@eufz.nl - KvK: 63034921 - CBP: 1591388

Over ElqUniq Financiële Zorg.

Wie en wat is ElqUniq Financiële Zorg.

De directie van ElqUniq Financiële Zorg wordt gevoerd door Jasmijn Agterberg en Marc Bauland. Beiden hebben een financiële achtergrond en voor hun werkzaamheden relevante opleidingen gevolgd zoals Bewindvoering en Schuldhulpverlening.

Samen met de aangesloten kantoren bieden wij financiële zorg op maat voor cliënten die (tijdelijk) steun nodig hebben.

ElqUniq Financiële Zorg staat op het standpunt dat iedereen een eerlijke kans verdient en werkt vanuit een sociale gedachte.

ElqUniq Financiële Zorg is NEN8048-gecertificeerd onder de nummers 0315.SHV.019 (SHV1) en 0115.SHV.001 (SHV3).

ElqUniq Financiële Zorg is op maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 085-7608450. Daardoor kunnen we volledige aandacht aan onze cliënten besteden.

Ons postadres is Postbus 450, 3830 AM in Leusden.

Voor digitaal contact stuurt u een email naar info(at)eufz.nl of maakt u gebruik van de contactmogelijkheid op deze website.

Over ElqUniq

ElqUniq Financiële Zorg - Postbus 450 3830AM Leusden - 085-7608450 - info@eufz.nl - KvK: 63034921 - CBP: 1591388

Documenten en programma's.

Documenten, programma's en links.

Let op: afhankelijk van de instellingen in uw browser openen deze documenten in een nieuw tabblad of worden deze gedownload.

Berekening beslagvrije voet Berekening Beslagvrije Voet
Klachtenformulier Klachtenformulier
Klachtenreglement Klachtenreglement
Nibud Nibud Persoonlijk Budgetadvies
Wijzer in Geldzaken Wijzer in Geldzaken: Waar heeft u RECHT op
Kasboek Mijn Kasboek


ElqUniq Financiële Zorg - Postbus 450 3830AM Leusden - 085-7608450 - info@eufz.nl - KvK: 63034921 - CBP: 1591388